skip to Main Content

Schoolgids 2023 - 2024

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolplan

In ons schoolplan kunt u lezen wat de koers is van onze school voor de komende jaren. We werken met de Betekeniskaart. Dit is een instrument dat wordt gebruikt  om de doelen van een team of organisatie weer te geven in een aantal aandachtsgebieden. Hierdoor ontstaat een samenhangend overzicht van doelen. Met behulp van een continu verbeterplan worden de doelen uitgewerkt in concrete acties.

De betekeniskaart kunt u hier zien.
De items van de betekeniskaart worden hier uitgelegd.

Schoolondersteuningsprofiel

Back To Top