skip to Main Content

TSO – TussenSchoolseOpvang

Alle kinderen blijven op school eten.
De leerkrachten eten met de kinderen van 12:15-12:30 uur in hun eigen lokaal, daarna spelen de kinderen een half uur buiten onder toezicht van ouders. Hierin zijn de vaste SO-coördinatoren de spil. Zij staan in nauw contact met het onderwijsteam over het pedagogisch klimaat, de regels en eventuele incidenten. De TSO-coördinatoren hebben ook de Kanjertraining gevolgd.
Zij worden bijgestaan door TSO-ouders, dat zijn alle ouders die bij toerbeurt toezicht houden. Het rooster daarvoor wordt door de TSO-coördinatoren gemaakt.

BSO – BuitenSchoolseOpvang

Kinderen van De Schakel kunnen gebruik maken van verschillende instellingen voor BSO.

Voorschoolse opvang

Er is op dit moment geen voorschoolse opvang op De Schakel.

opvang-400×600
Back To Top