skip to Main Content

TSO – TussenSchoolseOpvang

Alle kinderen blijven op school eten.
De leerkrachten eten met de kinderen voorafgaand aan de pauze in hun eigen lokaal, daarna spelen de kinderen een half uur buiten onder toezicht van ouders. Hierin zijn de vaste SO-coördinatoren de spil. Zij staan in nauw contact met het onderwijsteam over het pedagogisch klimaat, de regels en eventuele incidenten. De TSO-coördinatoren hebben ook de Kanjertraining gevolgd.
Zij worden bijgestaan door TSO-ouders, dat zijn alle ouders die bij toerbeurt toezicht houden. Het rooster daarvoor wordt door de TSO-coördinatoren gemaakt.

BSO – BuitenSchoolseOpvang

Kinderen van De Schakel kunnen gebruik maken van verschillende instellingen voor BSO.

Voorschoolse opvang

Er is op dit moment geen voorschoolse opvang op De Schakel.

opvang-400×600
Back To Top